Ile zarabia dermatolog wenerolog?

0
3502
Ile zarabia dermatolog wenerolog?

Średnie wynagrodzenie lekarza dermatologa wenerologa wynosi 6 100 zł. Najniższa pensja wynosi 3 900 zł, a najwyższa 10 200zł. Wynagrodzenie jest zależne od regionu i stażu pracy.

Czym zajmuje się dermatolog, wenerolog?

Dermatolog, wenerolog zajmuje się chorobami skóry oraz narządów płciowych osób dorosłych i dzieci. Problemy skórne bardzo często są wynikiem chorób narządów wewnętrznych lub obejmujących cały organizm. Dermatolog musi posiadać wiedzę z zakresu wielu dziedzin medycyny: alergologii, chorób wewnętrznych, reumatologii, chorób zakaźnych, onkologii. Jak w każdej specjalizacji, dermatolog musi rozwijać swoją wiedzę w zakresie dermatochirurgii i kosmetologii. Specjalistyczna diagnostyka, którą posługują się lekarze dermatolodzy i wenerolodzy obejmuje zakres mikrobiologii, mikologii klinicznej, histopatologii, fotobiologii. Dermatolog powinien posiadać również podstawowe umiejętności z zakresu kosmetologii lekarskiej. Jednym z najbardziej specjalistycznych zabiegów w kosmetologii jest fizykoterapia dermatologiczna, obejmująca użycie promieniowania UVA i UVB, laseroterapię, krioterapię, ciepłolecznictwo, zabiegi z użyciem pola magnetycznego oraz ultradźwięków.

Jak zostać dermatologiem wenerologiem?

Ukończenie studiów medycznych z wynikiem pozytywnym upoważnia absolwenta do ubiegania się o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. Uzyskanie tego dokumentu umożliwia odbycie 13 miesięcznego stażu w placówce służby zdrowia, który jest obowiązkowy. Staż zakończony jest egzaminem państwowym w formie testu. Egzamin składa się z 200 pytań i trwa 4 godziny. Otrzymanie pozytywnego wyniku pozwala na wykonywanie zawodu lekarza. W celu odbycia specjalizacji konieczne jest obycie procedury kwalifikacyjnej. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna do spraw specjalizacji. Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i ustala listę lekarzy, którzy uzyskują możliwość przystąpienia do specjalizacji. W przypadku specjalizacji w dermatologii i wenerologii konieczne jest odbycie kursów specjalistycznych:

 • diagnostyka dermatologiczna, trwający 1 tydzień,
 • postępy w diagnostyce i terapii chorób przenoszonych drogą płciową, trwający 2 tygodnie,
 • alergologia, trwający 2 tygodnie,
 • problemy onkologiczne, trwający 2 tygodnie,
 • mikologia kliniczna, trwający 2 tygodnie,
 • histopatologia dermatologiczna, trwający 2 tygodnie,
 • fotobiologia, trwający 2 tygodnie,
 • krioterapia, laseroterapia, trwający 1 tydzień,
 • dermatochirurgii, trwający 1 tydzień,
 • kosmetologia, trwający 1 tydzień,
 • choroby autoimmunologiczne skóry, trwający 2 tygodnie,
 • podstawy flebologii, trwający 1 tydzień,
 • dermatologia pediatryczna, trwający 1 tydzień,
 • lecznictwo dermatologiczne, trwający 1 tydzień.

Kursy doskonalące są organizowane w czasie zjazdów i sympozjów przez kliniki dermatologiczne i Polskie Towarzystwo Dermatologiczne.

Obowiązkowe jest również odbycie staży kierunkowych w trakcie specjalizacji:

 • wenerologia, staż trwający 2 miesiące,
 • pediatria dermatologiczna, staż trwający 1,5 miesiąca,
 • alergologia, staż trwający 2 miesiące,
 • dermatochirurgia i kosmetologia, staż trwający 2 miesiące,
 • fotodermatologia, staż trwający 2 miesiące,
 • praca w oddziale dermatologii, staż trwający 15 miesięcy z 2 miesięcznym urlopem,
 • praca w przychodni, staż trwający 6 miesięcy z 1 miesięcznym urlopem,
 • staże kierunkowe w innych placówkach, trwające łącznie 2,5 miesiąca.

W trakcie specjalizacji konieczne jest również opublikowanie 2 prac poglądowych lub oryginalnych z zakresu dermatologii, wenerologii w piśmiennictwie polskim lub zagranicznym oraz wygłoszenie co najmniej 3 referatów lub doniesień klinicznych w czasie zjazdów, sympozjów lub posiedzeń Polskiego Towarzystwa Dermatologii i innych towarzystw naukowych.

Specjalizujący się ma obowiązek wykonać samodzielnie zabiegi określone przez kierownika specjalizacji. W trakcie specjalizacji konieczne jest pełnienie 2 dyżurów w miesiącu w oddziale prowadzącym specjalizację. Ocena wiedzy i umiejętności odbywa się poprzez kolokwia oraz sprawdziany umiejętności praktycznych.

Dermatolog, wenerolog – własna firma

Specjalizacja w dermatologii i wenerologii jest dochodowa ze względu na coraz większe nakłady finansowe przeznaczone na pielęgnację urody. Medycyna estetyczna stanowi dużą część usług wykonywanych w prywatnych gabinetach dermatologicznych. W celu otworzenia prywatnej praktyki dermatologicznej konieczne jest odpowiednie wykształcenie oraz otrzymanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lokal przeznaczony na miejsce prywatnej praktyki lekarskiej powinien posiadać opinię Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz być wyposażony w odpowiedni sprzęt. Lekarz specjalista musi posiadać uprawnienia do obsługiwania znajdującego się w gabinecie sprzętu. Niezbędne jest posiadanie dwuletniej praktyki zawodowej, do której nie wlicza się okresu stażu. Lekarz specjalista musi być członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej. Spełnienie tych wszystkich wymagań uprawnia do otworzenia własnej praktyki lekarskiej. Ostatnim etapem w drodze do własnej firmy jest założenie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

[Głosów:7    Średnia:2.1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here